Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Cookies Overig beleid Alle gebruikers
Digitale Meerderjarigheid Overig beleid Alle gebruikers
Privacybeleid Privacybeleid Alle gebruikers
Website-beleid Website-beleid Alle gebruikers
Gedragsregels voor gasten Website-beleid Gasten

Samenvatting

EDU-digitaal gebruikt cookies zodat gebruikers kunnen inloggen op deze site met veiligere URL's van pagina's die tijdens het browsen bezocht worden.

Volledig beleid

Wat zijn cookies?
Een HTTP-cookie (ook wel webcookie, internetcookie, browsercookie of gewoon cookie genoemd) is een klein stukje met data dat vanaf een website wordt verzonden en door de webbrowser van de gebruiker op zijn/haar computer wordt opgeslagen. Dit gebeurt tijdens het browsen van de gebruiker. Cookies zijn ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om stateful*-informatie te onthouden of om de browse-activiteit van de gebruiker vast te leggen. Hieronder valt ook het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of registratie van pagina's die in het verleden zijn bezocht).

*stateful

Een stateful-applicatie kan zich, telkens als deze wordt uitgevoerd, minimaal enkele dingen herinneren over de status. De actuele statusgegevens die worden opgeslagen kunnen afhankelijk zijn van de toepassing en van de omstandigheden waaronder de applicatie wordt gebruikt. De meeste applicaties die we dagelijks tegenkomen zijn op zijn minst enigszins stateful. Ze slaan onze voorkeuren op, houden de grootte en locatie van het venster bij en onthouden welke bestanden ze onlangs hebben geopend.

Welke cookies worden door deze site gebruikt
De meest essentiële cookie is de zogenaamde sessiecookie, meestal MoodleSession genoemd. U moet deze cookie in uw browser toestaan ​​om continuïteit te bieden en uw login van pagina tot pagina te behouden. Wanneer u uitlogt of de browser sluit, wordt deze cookie zowel in uw browser als op de server vernietigd.
De andere cookie is puur voor het gemak, meestal zoiets als MOODLEID genoemd. Deze onthoudt uw gebruikersnaam in de browser. Dit betekent dat wanneer u terugkeert naar deze site, het gebruikersnaamveld op de inlogpagina al voor u is ingevuld. Samenvatting

Hierbij verklaar ik dat ik minimaal 16 jaar oud ben.

Volledig beleid

Mocht je nog geen 16 jaar oud zijn, dan moeten je ouders of wettelijke voogd toestemming geven voor gebruik van EDU-digitaal.
Laat je ouders of wettelijke voogd hiervoor een mail sturen naar toestemming@edudigitaal.nl met de volgende inhoud:

Hiermee verklaar ik, ... (naam ouder of wettelijke voogd) dat ik kennis heb genomen van de privacyvoorwaarden van EDU-digitaal en mijn zoon/dochter ... (naam zoon/dochter) toestemming geef om gebruik te maken van de website van EDU-digitaal (edudigitaal.nl).

Getekend,
... (naam ouder of wettelijke voogd)


Samenvatting

Het privacybeleid beschrijft hoe informatie over u wordt verzameld en opgeslagen en of deze wordt gedeeld.

Volledig beleid

Privacy en persoonlijke gegevens
EDU-digitaal neemt uw privacy zeer serieus. Om u toegang tot alle mogelijkheden van EDU-digitaal te bieden, moeten we enkele persoonlijke informatiegegevens over u verzamelen en opslaan. Hoe dat functioneert, ziet u hieronder:

Wat wordt er verzameld?
Basisprofielinformatie wordt van u verzameld, wanneer u uw account aanmaakt, inclusief uw volledige naam en e-mailadres.
Terwijl u de site gebruikt, worden informatiegegevens over de gebruikers, cursussen, activiteiten en bronnen waarmee u communiceert ook opgeslagen en gekoppeld aan uw profielinformatie.

Hoe wordt deze informatie gebruikt?
Deze informatie wordt alleen gebruikt om u toegang te geven tot de online cursussen op de site EDU- digitaal.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u ingeschreven bent voor één of meerdere online cursussen op de site EDU digitaal. Cursusgegevens worden 6 maanden na de einddatum voor elke cursus verwijderd en de profielinformatie wordt geanonimiseerd wanneer een account gedurende 12 opeenvolgende maanden niet is geopend.


Samenvatting

Dit zijn algemene voorwaarden waarmee u als ingelogde gebruiker akkoord moet gaan om de site te gebruiken.

Volledig beleid

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
EDU-digitaal kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor problemen die door het gebruik van deze site veroorzaakt worden. Wij bieden geen garantie op dit gratis product. Het gebruik is volledig voor eigen risico.
De site kan gesloten worden zonder opgave van redenen. Gebruikers zullen hierover minimaal drie maanden van te voren via de voorpagina van de website edudigitaal.nl bericht worden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermeend verlies van gegevens of diensten.

Gedragsregels:
Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich volgens de Nederlandse wetgeving en gedragsregels gedragen en respect tonen voor andere gebruikers.

Dringend verzoek:
Plaats geen ongevraagde advertenties of spam.
Val andere gebruikers niet lastig.
Upload of plaats geen materiaal dat ongeschikt is voor minderjarigen.
Maak geen misbruik van de limieten van deze gratis site door gigabytes aan video's of andere bestanden te uploaden.
Upload niets waarvoor u geen copyright heeft.

Gebruikers die onze gedragscode schenden, zullen worden geblokkeerd.


Samenvatting

Hier ziet u het sitebeleid voor gasten van EDU digitaal.

Volledig beleid

Sitebeleid voor gasten van EDU digitaal:

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
EDU digitaal kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor problemen die door het gebruik van deze site veroorzaakt worden. Wij bieden geen garantie op dit gratis product. Het gebruik is volledig voor eigen risico.

Gedragsregels:
Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich volgens de Nederlandse wetgeving en gedragsregels gedragen en respect tonen voor andere gebruikers.